Projekt

Projekt

Sun in the Age porusza problem samotności i izolacji społecznej osób starszych. Podczas pandemii problem samotności i izolacji społecznej u osób starszych stał się bardziej widoczny, a wiele z nich doświadczyło braku podstawowych kontaktów międzyludzkich przez wiele miesięcy i poczucia niepokoju związanego ze śmiercią jako głównym problemem.

Sun in the Age oferuje praktyczne, niedrogie i wysoce skuteczne narzędzia dla edukatorów, aby zwiększyć samoświadomość umysłu i poprawić wydajność pracy. Profesjonaliści dowiedzą się, jak korzystać z uważnego oddychania i innych technik, aby poprawić swoje zdrowie psychiczne i służyć innym, odkrywając i wzmacniając wewnętrzne umiejętności, takie jak skupiona koncentracja, spokój, kreatywność, współczucie i bezwarunkowa miłość.

Główny cel: wdrożenie praktyk REMIND (relaksacja, medytacja, uważność) w celu znacznej poprawy kompetencji i samopoczucia psychofizycznego edukatorów i pracowników socjalnych, a także jakości życia osób starszych.

Cele

  • Zapewnienie personelowi socjalnemu, edukacyjnemu i medycznemu pracującemu z osobami starszymi nowych, ciekawych narzędzi do radzenia sobie ze stresem przy użyciu holistycznego podejścia, w tym technik REMIND.

  • Nauczenie edukatorów, jak korzystać z technik REMIND w celu poprawy własnego samopoczucia psychofizycznego.

  • Poszerzenie wiedzy na temat zasobów dostępnych dla osób starszych i wzmocnienie ich pozycji poprzez zastosowanie technik REMIND.

  • Umożliwienie osobom starszym uczenia się umiejętności życiowych, budowania odporności, poprawy zarządzania emocjami, zmniejszenia stresu i niepokoju spowodowanego pandemią COVID-19, utrzymania funkcji poznawczych i przekształcenia SAMOTNOŚCI W ZŁOTĄ SZANSĘ.

  • Wzmocnienie możliwości nawiązywania kontaktów między organizacjami uczestniczącymi w projekcie, szczególnie w odniesieniu do holistycznego podejścia do dobrostanu, które obejmuje mindfulness.

Grupa docelowa

BEZPOŚREDNIA GRUPA DOCELOWA 

  • „Edukatorzy”, tacy jak pracownicy socjalni, edukacyjni i zdrowotni, a także asystenci i facylitatorzy, którzy pracują ze starszymi osobami dorosłymi w domach opieki, dziennych domach pomocy, ośrodkach edukacyjnych, domach prywatnych i innych miejscach.
  • Dorośli w wieku od 40 do 65 lat, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

POŚREDNIA grupa docelowa: 

  • Podmioty publiczne i prywatne (na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym).
  • Lokalne ośrodki dla dorosłych, struktury opieki zdrowotnej, nauczyciele i członkowie społeczeństwa obywatelskiego.
Skip to content