За проектот

За проектот

Sun in the Age  – се занимава со проблемот на осаменоста и социјалната изолација кај постарите возрасни лица. За време на пандемијата, проблемот со осаменоста и социјалната изолација кај постарите возрасни стана повидлив, при што многумина доживуваа недостаток на основен човечки контакт со месеци и чувство на вознемиреност поради смртта како главно прашање.

Sun in the Age  нуди практични, евтини и високо ефективни алатки за едукаторите да пристапат до самосвеста за умот и да ги подобрат своите работни перформанси. Професионалците ќе научат како да користат свесно дишење и други техники за да го подобрат своето ментално здравје и услуга на другите, откривајќи и подобрувајќи ги внатрешните вештини како фокусирана концентрација, спокојство, креативност, сочувство и безусловна љубов.

Главна цел: да се спроведат практиките REMIND (релаксација, медитација, свесност) за значително подобрување на компетенциите и психофизичката благосостојба на воспитувачите и социјалните работници, како и квалитетот на животот на постарите луѓе.

Цели

  • Да се обезбеди социјален, образовен и здравствен персонал кој работи со постарите лица со нови важни алатки за управување со стресот користејќи холистички пристапи, вклучително и техники REMIND.

  • Да ги научи едукаторите како да ги користат техниките REMIND за да ја подобрат сопствената психофизичка благосостојба.

  • Да го подобрат своето знаење за ресурсите што им се достапни на постарите луѓе и да ги поттикнат преку употреба на техниките REMIND.

  • Да им се овозможи на постарите луѓе да научат животни вештини, да изградат издржливост, да го подобрат емоционалното управување, да го намалат стресот и анксиозноста предизвикани од пандемијата COVID-19, да ја одржат когнитивната функција и да ја претворат ОСАМЕНОСТА во ЗЛАТНА МОЖНОСТ.

  • Да се зајакнат можностите за вмрежување меѓу организациите кои учествуваат во проектот, особено во однос на холистичките пристапи кон благосостојбата кои вклучуваат внимание.

Целни групи

ДИРЕКТНИ ЦЕЛНИ ГРУПИ:

  • „Едукатори“ како што се социјални, образовни и здравствени работници, како и асистенти и монитори, кои работат со постари возрасни лица во станбени домови, граѓански центри, образовни центри, приватни домови и други поставки.
  • Возрасни на возраст меѓу 40 и 65 години, со посебен фокус на постарите возрасни лица.

ИНДИРЕКТНА целна група составена од:

  • Јавни и приватни субјекти (на локално, национално и меѓународно ниво).
  • Локални центри за возрасни, здравствени структури, едукатори и членови на граѓанското општество.
Skip to content