Mūsų projektas

Mūsų projektas

„Sun in the Age” sprendžia vyresnio amžiaus žmonių vienatvės ir socialinės izoliacijos problemą. Pandemijos metu vyresnio amžiaus žmonių vienatvės ir socialinės izoliacijos problema tapo dar labiau pastebima, nes daugelis iš jų kelis mėnesius jautė elementarių žmogiškųjų kontaktų trūkumą, o pagrindinė problema buvo mirties kančia.

„Sun in the age” siūlo praktines, nebrangias ir labai veiksmingas priemones pedagogams, padedančias geriau pažinti save ir pagerinti savo darbo rezultatus. Specialistai sužinos, kaip naudoti sąmoningą kvėpavimą ir kitas technikas, kad pagerintų savo psichinę sveikatą ir tarnystę kitiems, atrasdami ir tobulindami vidinius įgūdžius, tokius kaip sutelkta koncentracija, ramybė, kūrybiškumas, užuojauta ir besąlygiška meilė.

Pagrindinis tikslas: įgyvendinti REMIND praktiką (Atsipalaidavimas, meditacija, dėmesingumas), kad būtų  pagerinta pedagogų ir socialinių darbuotojų kompetencija ir psichofizinė savijauta bei pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybė.

Tikslai

  • Suteikti socialiniams, švietimo ir sveikatos priežiūros darbuotojams, dirbantiems su pagyvenusiais žmonėmis, naujų svarbių priemonių, kaip valdyti stresą taikant holistinius metodus, įskaitant REMIND metodus.

  • Mokyti švietėjus, kaip taikyti REMIND metodus, kad pagerintų savo psichofizinę gerovę.

  • Pagilinti jų žinias apie vyresnio amžiaus žmonėms prieinamus išteklius ir suteikti jiems daugiau galimybių taikant REMIND metodus.

  • Suteikti vyresnio amžiaus žmonėms galimybę mokytis gyvenimo įgūdžių, ugdyti atsparumą, gerinti emocijų valdymą, mažinti COVID-19 pandemijos sukeltą stresą ir nerimą, palaikyti kognityvines funkcijas ir paversti vienatvę auksine galimybe.

  • Stiprinti projekte dalyvaujančių organizacijų tinklaveikos galimybes, ypač atsižvelgiant į holistinius gerovės užtikrinimo metodus, apimančius sąmoningumą.

Tikslinė grupė

TIESIOGINĖS TIKSLINĖS GRUPĖS:

  • „Švietėjai”, pavyzdžiui, socialiniai, švietimo ir sveikatos priežiūros darbuotojai, taip pat padėjėjai ir stebėtojai, kurie dirba su pagyvenusiais suaugusiaisiais gyvenamuosiuose namuose, visuomeniniuose centruose, švietimo centruose, privačiuose namuose ir kitur.

  • Suaugusieji nuo 40 iki 65 metų, ypač daug dėmesio skiriant vyresnio amžiaus žmonėms.

Netiesioginę tikslinę grupę sudaro:

  • Viešojo ir privataus sektoriaus subjektai (vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu).
  • Vietos suaugusiųjų centrai, sveikatos priežiūros įstaigos, pedagogai ir pilietinės visuomenės nariai.

Skip to content