Rezultaty

Rezultaty

W ramach tego projektu opracujemy następujące rezultaty:

Kontekst, dobre praktyki i studia przypadków

Raport zawiera podstawowe informacje na temat medytacji i nauczania uważności w wybranych krajach europejskich, szczegółowo opisując zastosowanie tych technik dla profesjonalistów pracujących z osobami dorosłymi. Zawiera kompilację dobrych praktyk, doświadczeń szkoleniowych oraz znaczących studiów przypadku, prezentujących holistyczne podejścia do praktyki MIndfulness (Uważności).
Read more

Mieszany kurs dla edukatorów

Celem tego rezultatu jest opracowanie mieszanego kursu szkoleniowego dla edukatorów. Kurs ten będzie obejmował takie tematy, jak korzyści płynące z technik REMIND stosowanych przez edukatorów.
Coming soon

Przeprowadzenie szkolenia dla dorosłych słuchaczy

Celem tego rezultatu jest opracowanie materiałów na warsztaty dla dorosłych słuchaczy w celu potwierdzenia/sprawdzenia umiejętności nabytych przez edukatorów podczas mieszanego szkolenia.
Coming soon
Skip to content