Projekto rezultatai

Projekto rezultatai

Įgyvendindami šį projektą parengsime šiuos darbo paketus:

Istorinės aplinkybės, geroji patirtis ir atvejų analizė

Ataskaita, kurioje pateikiama pagrindinė informacija apie meditacijos ir sąmoningumo mokymą ES, išsamiai aprašomas šių metodų taikymas specialistams, dirbantiems su vyresnio amžiaus suaugusiaisiais. Joje pateikiama gerosios praktikos pavyzdžių, mokymo patirties ir prasmingų atvejų analizių, kuriose demonstruojami holistiniai metodai, rinkinys.
Read more

Jungtinis kursas pedagogams

Šio rezultato tikslas - sukurti mišrų mokymo kursą pedagogams. Šiame kurse bus nagrinėjamos tokios temos kaip REMIND metodų
Coming soon

Seminarų vyresnio amžiaus besimokantiesiems įgyvendinimas

Šio rezultato tikslas - parengti vyresnio amžiaus besimokantiesiems skirtų seminarų medžiagą, kad būtų galima patvirtinti/patikrinti jungtinio mokymosi kurso metu švietėjų įgytus įgūdžius.
Coming soon
Skip to content