Our Partners

our Partners

Ar norėtumėte susipažinti su visa mūsų komana?

VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras

NVO, kurios vizija – tapti modernia ir atvira organizacija, kuri, pasitelkdama inovatyvius neformaliojo ugdymo metodus, tobulina pažeidžiamų visuomenės grupių ir su jomis dirbančių specialistų kompetencijas, stiprina integraciją į bendruomenę ir prisideda prie socialinės ir psichologinės gerovės ugdymo.

Saugi, moderni, nuolat besimokanti, pokyčiams atvira bendruomenė, kurioje kiekvienas narys yra įgalintas ir motyvuotas priimti savarankiškus sprendimus ir kurioje kiekvienas gali naudotis kokybiškomis, prieinamomis ir į asmenį orientuotomis paslaugomis.

DomSpain

Tai nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu veikianti mokymo ir konsultavimo bendrovė. Ji teikia įvairias paslaugas Ispanijos viešajam ir privačiajam sektoriui ir aktyviai dalyvauja tarptautinėse programose, pasitelkdama nusistovėjusį partnerių tinklą užsienyje. Kursai ir mokymai vykdomi savo patalpose, taip pat 6 centruose ir 5 Taragonos provincijos pradinėse ir vidurinėse mokyklose. Juose dirba 40 pedagogų, o kiekvienais mokslo metais juose mokosi apie 1400 mokinių. DomSpain” turi aukštos kvalifikacijos informacinių technologijų komandą, kuri yra įgyvendinusi įvairius nacionalinio ir tarptautinio lygmens projektus, susijusius su švietimo platformų kūrimu. DomSpain” yra Tarptautinės e. mokymosi asociacijos, tarptautinio e. mokymosi specialistų, tyrėjų ir studentų tinklo, narė. Ji taip pat daug dėmesio skiria mažųjų įmonių ir organizacijų gebėjimams stiprinti, taip pat savanorystei, darbui socialiniais klausimais, įtraukdama į savo veiklą visus bendruomenės narius, įskaitant darbdavius ir visų lygių valdžios pareigūnus.

Polygonal

Esame bendruomenės organizacija, įkurta siekiant ištirti alternatyvias dalyvavimo formas mūsų regione. Mus sudaro pedagogai, kūrėjai, dizaineriai, aktyvistai ir kultūros entuziastai, įsikūrę mažame Cori kaimelyje, vos už valandos kelio į pietus nuo Romos. Siekiame įtraukti įvairaus amžiaus žmones į nuolatinį mokymąsi ir tvirtai tikime transformuojančia švietimo ir skaitmeninių technologijų galia. Visų pirma esame aistringų žmonių grupė.

Mūsų pavadinimas yra duoklė turtingai senovės istorijai ir mūsų miestelio tradicijoms ir atspindi mūsų įvairialypę kompetenciją bei įsipareigojimą aktyvumui.

Siekiame įgalinti asmenis ir bendruomenę per švietimą, skaidrumą ir veiksmus. Remiame progresyvius judėjimus, naujas idėjas ir kuriame skaitmenines priemones, skatinančias valdžios skaidrumą ir skatinančias dialogą socialiniais ir pilietiniais klausimais.

Pasitelkdami logiką, kodavimą ir bendruomeniškumą, į įvairias veiklas, ypač psichikos sveikatos srityje, įtraukiame vyresniąją ir jaunąją kartas.

WISAMAR

„Wisamar” yra ne pelno siekianti švietimo paslaugų teikėja iš Leipcigo (Vokietija), veikianti profesinio, kultūrinio ir suaugusiųjų švietimo srityse. Ji yra sertifikuota pagal Užimtumo skatinimo akreditavimo ir licencijavimo potvarkį ir turi integracijos kursų teikėjo licenciją.

Wisamar skatina darbo rinką ir socialinę integraciją bei siūlo profesinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas mokytojams ir instruktoriams.

Wisamar turi ilgametę patirtį ES finansuojamuose projektuose, susijusiuose su ES mobilumu ir partneryste, inovacijų kūrimu ir perdavimu, projektais „Europa piliečiams”, AMIF, „Daphne” ir kt.

„Wisamar” vadovauja Vokietijos nacionalinės agentūros akredituotai mobilumo konsultacijų tarnybai ir jau yra pelniusi keletą apdovanojimų už aukštą projektų koordinavimo kokybę, be kita ko, už verslumo projektą „Discover”.

p-consulting.gr

p-consulting.gr yra IT ir mokymo konsultacijų įmonė, kuri daugiausia dėmesio skiria žiniatinklio svetainių kūrimui, skaitmeninei transformacijai ir verslo konsultacijoms. Įmonė bendradarbiauja su mokyklomis, profesinio mokymo įstaigomis, mokymo organizacijomis, rūmais ir kitomis organizacijomis Graikijoje ir ES.

Pagrindinis įmonės tikslas – palengvinti įmonių ir organizacijų skaitmeninę transformaciją novatoriškai naudojant esamas priemones, užtikrinant greitą, tvarų ir veiksmingą procesą. P-consulting.gr derina mokymo ir IT paslaugas, kurdama skaitmeninius interaktyvius mokymus per internetinius mokymo kursus, mokomuosius žaidimus, žaidybinimo priemones, žiniatinklio ir mobiliąsias taikomąsias programas ir naudodama naujas ir inovatyvias technologijas, atitinkančias prieinamumo protokolus, įskaitant WCAG2.0. Visų jos priemonių dizainas pagrįstas Patrų universiteto apdovanotu interaktyvumo naudotojo patirties įrankiu (OS).

2012 m. Patruose (Graikija) įsteigta bendrovė „p-consulting.gr” įgyvendino daugiau kaip 40 Europos ir šimtus nacionalinių projektų ir turi daugiau kaip 250 klientų IT ir verslo paramos srityje. Įmonė yra gavusi 5 ES apdovanojimus už geriausią praktiką.

Republic Of Macedonia Goce Delcev State University Stip

Goce Delcevo universitetas Stipe yra valstybinis universitetas, užimantis antrąją vietą šalies valstybinių universitetų reitinguose. Būdami nauja ir energinga aukštojo mokslo įstaiga, nuolat sekanti jaunų gyventojų interesus, taip pat naujausias ekonomikos, pramonės ir technologijų tendencijas, kuriame išskirtines aukštojo mokslo galimybes. Mūsų misija – kurti ir perduoti žinias, užtikrinančias socialinę ir ekonominę visuomenės gerovę bei pažangą, ruošti studentus profesijoms, kuriose būtų taikomi mokslo atradimai ir profesinės žinios, užtikrinama kultūrinė ir kalbinė įvairovė, skatinama technologijų plėtra, plėtojami menai.

Goce Delcevo Stipo universitete įdiegti įvairūs IT sprendimai, padedantys sklandžiai vykdyti ugdymo procesą ir neatsilikti nuo naujausių pasaulio švietimo tendencijų. UGD įdiegtas Elektroninio mokymosi centras, kuris yra atsakingas už šiuolaikinių mokymosi priemonių, naujų technologijų (interaktyvių lentų, grafinių lentų, daugialypės terpės programinės ir techninės įrangos, garso ir vaizdo įrangos ir t. t.) skatinimą ir diegimą universitete.

Project Vitae

Project Vitae is a dynamic and forward-thinking consulting firm with a strong commitment to educational development. Since its establishment in 2021, Project Vitae has been dedicated to catalyzing positive change in the fields of adult, youth, and vocational education. The company’s multifaceted approach combines strategic consulting expertise with hands-on implementation to drive meaningful impact in the education sector. Project Vitae provides expert consulting services for educational institutions, government agencies, and private sector organizations seeking to enhance their educational offerings. Their team of seasoned professionals offers insights, strategies, and innovative solutions to address the evolving challenges in education. Beyond consultancy, Project Vitae takes a proactive role in implementing educational initiatives. They work closely with their clients to execute and manage projects efficiently, ensuring that ideas are transformed into tangible educational programs, resources, and curricula. Project Vitae specializes in adult education, recognizing the importance of lifelong learning. They design tailored programs to empower adults with the skills and knowledge they need to thrive in a rapidly changing world. Focusing on youth development, Project Vitae collaborates with organizations to create engaging educational experiences that prepare young individuals for a successful future. Recognizing the significance of vocational training, Project Vitae designs and implements vocational education programs that equip individuals with practical skills for specific industries, contributing to workforce development. Project Vitae prides itself on its extensive network of partnerships with institutions not only within its region but also across Europe. This collaborative approach enables the company to tap into a wealth of diverse perspectives and resources, fostering innovation and ensuring that their educational solutions are globally relevant and adaptable. Project Vitae’s mission is to empower individuals and communities through quality education. They are driven by the belief that education is the cornerstone of personal and societal progress, and they are dedicated to making education accessible, effective, and transformative.
Skip to content