Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Στο πλαίσιο αυτού του έργου, θα αναπτύξουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Πλαίσιο, καλές πρακτικές και μελέτες περιπτώσεων

Μια έκθεση που παρέχει πληροφορίες για το πλαίσιο της διδασκαλίας του διαλογισμού και της ενσυνειδητότητας στην ΕΕ, όπου περιγράφεται λεπτομερώς η εφαρμογή αυτών των τεχνικών σε επαγγελματίες που εργάζονται με ηλικιωμένους. Περιλαμβάνει μια συλλογή καλών πρακτικών, εκπαιδευτικών εμπειριών και σημαντικών μελετών περιπτώσεων που αναδεικνύουν ολιστικές προσεγγίσεις.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μικτού τύπου για εκπαιδευτές ενηλίκων

Στόχος αυτού του αποτελέσματος είναι η ανάπτυξη ενός μικτού κύκλου μαθημάτων κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων. Στο πρόγραμμα αυτό θα εξεταστούν θέματα όπως τα οφέλη των τεχνικών REMIND που εφαρμόζονται στους εκπαιδευτές
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΤΟΜΑ

Υλοποίηση εργαστηρίων για εκπαιδευόμενους τρίτης ηλικίας

Στόχος αυτού του αποτελέσματος είναι να αναπτυχθεί υλικό για εργαστήρια για εκπαιδευόμενους τρίτης ηλικίας προκειμένου να επιβεβαιωθούν/ελεγχθούν οι δεξιότητες που απέκτησαν οι εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια του προγράμματος μικτής εκπαίδευσης.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΤΟΜΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο